piątek, 25 marca 2022

 
 


* W ramach wspõlnego projektu

Nasi Patroni:

https://diecezjazg.pl/

https://www.sulechow.pl/

https://www.lwkz.pl/

https://lubuskie.pl/

https://gorzow.tvp.pl/

https://zachod.pl/

https://zgg.gosc.pl/

https://www.niedziela.pl/dzial/62/Aspekty

https://papayaprint.pl/


Spotkajmy się przy organach

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z okazji jubileuszu setnej rocznicy budowy przez Gustawa Heinze organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie oraz dwusetnej rocznicy powstania organów Samuela Ludwiga Hartiga w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku podjęła się organizacji wydarzenia kulturalnego pn. „Hochsztaplerzy czy pionierzy? Od Hartiga do Heinzego, czyli 100 i 200 lat organów Sulechowskiego Zagłębia Organowego”. Jego celem jest integracja lokalnej społeczności wokół wspólnych wartości kulturowych opartych na tradycji chrześcijańskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dniach 1.04.2022 – 2.10.2022 r. w tutejszym kościele parafialnym oraz w świątyni w Klępsku w formach takich jak: wystawy, prelekcje, koncerty, warsztaty, prezentacje. Zadanie skierowane jest do całej lokalnej społeczności Gminy Sulechów. Liczymy, że skorzystają z niego osoby reprezentujące wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, co powinno służyć międzypokoleniowej integracjiPrzedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Gminy Sulechów. W dniu 1 marca 2022 r. Parafia podpisała umowę o realizację zadania publicznego.  

Ramowy plan wydarzenia dostępny poniżej. W najbliższym czasie w ramach przedsięwzięcia rozpocznie się Organowy Konkurs Plastyczny, do udziału, w którym zachęcamy mieszkańców Gminy Sulechów, szczególnie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. O kolejnych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco. 

https://youtube.com/watch?v=Vga7k8mSfOM&feature=share&fbclid=IwAR2YSPt6rbFx3Q6aek6YTLudqOCY063Pg7KyAQO_dwA5tIivHPVE84vvtNA


https://gorzow.tvp.pl/58894130/jubileusz-w-sulechowskiej-farze-zabytkowe-organy-maja-juz-sto-lat?fbclid=IwAR0-_WYb1H48ko8KFloMcgxcdc7pioXMOExkTOXui85C-hI9ovDCmGnXkdg


https://www.facebook.com/OrganyGustavaHeinzeWSulechowie/

https://gorzow.tvp.pl/59784919/23042022 ( 7:48)

Hochsztaplerzy czy pionierzy? Od Hartiga do  Heinzego, czyli 100 i 200 lat organów Sulechowskiego Zagłębia Organowego

Zadanie publiczne realizowane ze środków gminy Sulechów

 


30.04.2022 (sobota), godz.20.00, kościół Podwyższenia Krzyża Św.  w Sulechowie  „NOC ORGANÓW”

Michał Kocot, Leszek Knopp, Mateusz Kręcisz

 

29.05.2022 (niedziela), godz.17.00, kościół Nawiedzenia NMP w Klępsku „Koncert odpustowy”

Danuta Jawornicka, Leszek Knopp, Michał Kocot

 

4.06.2022 (sobota), godz.19.00, , kościół Podwyższenia Krzyża Św.  w Sulechowie „Koncert kameralny”

Chór CANTEMUS DOMINO (Zielona Góra), Prof. Maciej Ogarek- dyrygent, Michał Kocot- organy

 

11.06.2022 ( sobota),godz.19.00 , kościół Podwyższenia Krzyża Św.  w Sulechowie. Zakończenie roku szkolnego Diecezjalnego Studium Organistowskiego- KONCERT

 

23.06.2022 (czwartek) ,godz.16.30,  Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów 

Wolfgang Brylla- „ O organach…”

 

2.07.2022 (sobota), godz.19.00, kościół Podwyższenia Krzyża Św.  w Sulechowie RECITAL ORGANOWY- Filip Presseisen ( Kraków)

 

13.08.2022 (sobota), godz.19.00, kościół Podwyższenia Krzyża Św.  w Sulechowie RECITAL ORGANOWY- Tomasz Kramer (Poznań)

 

24.09.2022 (sobota), godz.19.00, , kościół Podwyższenia Krzyża Św.  w Sulechowie „Heinze po zmroku”, Noc organów II - Robert Napieralski (Poznań)

 

2.10.2022 (niedziela), godz.17.00, kościół Nawiedzenia NMP w Klępsku „Orkiestra Aniołów- prezentacja organowa” -  Michał Kocot

 

V- X, kościół Podwyższenia Krzyża Św.  w Sulechowie ( kruchta) - Wystawa fotograficzna

 

ORGANOWY KONKURS PLASTYCZNY 


Zgody i regulaminy


    * W ramach wspõlnego projektu Nasi Patroni: https://diecezjazg.pl/ https://www.sulechow.pl/ https://www.lwkz.pl/ https://lubuskie.pl/ ht...